Wie altijd laten voorgaan?


Sommige bestuurders moet je altijd laten voorgaan.Zie ook hoofdstuk B8 Waar altijd laten voorgaan?.

Welke bestuurders moet je altijd laten voorgaan?

linkbullet2013 Een bus die wil gaan wegrijden van een bushalte moet je altijd laten voorgaan.
linkbullet2013 Een voorrangsvoertuig moet je altijd laten voorgaan. Een voorrangsvoertuig is een ziekenauto, brandweerauto of een politieauto met werkende zwaailichten en sirene.
linkbullet2013 Voetgangers op een zebrapad moet je altijd laten voorgaan. Ook als een voetganger wil gaan oversteken moet je die laten voorgaan.
linkbullet2013 Trams moet je altijd laten voorgaan.