VoetpadVoor voetgangers bestemde deel van een weg of alleen voor voetgangers toegankelijke weg. In de bebouwde kom is het voetpad vaak enigszins verhoogd (trottoir). Een voetpad wordt aangegeven met bord G07.