SuggestiestrookLijkt op een fietsstrook maar heeft geen afbeelding van een witte fiets. Fietsers en snorfietsers moeten hier rijden. Andere bestuurders mogen hier alleen gebruik van maken als ze moeten voorsorteren of als ze moeten uitwijken omdat er een tegenligger nadert.