OFOSOpgeblazen Fiets Opstel Strook. Dit is een opstelstrook voor fietsers en snorfietsers bij kruisingen. Een OFOS bestrijkt meestal de gehele breedte van de rijbaan aan een zijde. Fietsers en snorfietsers staan op een OFOS tussen de kruising en de achter hen wachtende rijbaangebruikers.