L02 Kijk, hier is een zebrapadl02

Voetgangersoversteekplaats. Zie ook J22.