A12 en A12 geven het wegnummer aanHELP-C00.bmx

Hoe weet je of een route op een auto(snel)weg
uitkomt? Dat kun je zien aan