Voorrangsvoertuigen gaan altijd eerstHELP-~66.bmx

Een politieauto met sirene en zwaailicht moet je
altijd laten voorgaan.

Ook andere voorrangsvoertuigen gaan altijd voor.