Verkeer in 1 richtingHELP-~72.bmx

Op deze weg heb je alleen verkeer in de richting van
de witte pijl.

Links staat bord C03:

Rechts staat bord C02: