Rechtdoor gaat voor geldt ook op een verkeerspleinHELP-A~7.bmx

Ook op een rotonde (verkeersplein) geldt de regel: 'rechtdoor op
dezelfde weg gaat voor'. Nu is het verkeersplein de weg: als je de
rotonde verlaat dan moet je verkeer dat de rotonde blijft volgen,
laten voorgaan. Mustafa moet Appie dus laten voorgaan.