Altijd je hand uitsteken voordat je afslaatHELP-~83.bmx

Als je afslaat, dan moet je eerst achterom kijken.
Komt er niets achterop, dan moet je hand uitsteken.