Niet fietsen op een voetpadHELP-~01.bmx

Op een voetpad mag je niet gaan fietsen.