Kijk achterom voordat je wegfietstHELP-~00.bmx

Als je vanaf de stoep gaat fietsen, kijk dan altijd
eerst over je linker schouder of er niets aankomt.