Het veiligste fiets je op een onverplicht fietspadHELP-~77.bmx

Op een onverplicht fietspad fiets je het veiligst.
Waarom? Brom- en snorfietsen mogen daar niet
rijden.