Lopen aan de linkerkant van de wegA1LL

Als er geen voetpad of stoep is en er is ook geen
fietspad, dan ga je aan de linkerkant van de weg lopen.