G07 Te voet moet ik hier gaan lopeng07

Voetpad. Verboden voor alle bestuurders uitgezonderd invaliden met invalidenvoertuig.