C6 Milieu en openbaar vervoer


Door met de fiets en het openbaar vervoer te gaan, spaar je het milieu.


Wat is milieu?


linknone2013 Milieu is een moeilijk woord voor leefomgeving.
linknone2013 Een slecht milieu geeft een onprettige leefomgeving.
linknone2013 Een goed milieu geeft een prettige leefomgeving.

Waardoor heeft verkeer een slechte invloed op het milieu?


linkbullet2013 Bromfietsen, auto's en andere motorvoertuigen stoten uitlaatgassen uit. Uitlaatgassen bevatten schadelijke stoffen.
linknone2013 Die schadelijke stoffen zijn slecht voor mens en natuur en ze veroorzaken smog en zure regen.
linknone2013 Voor het verkeer zijn wegen nodig. Die wegen gaan vaak ten koste van de natuur. Waar een weg is, is geen natuur meer.
linknone2013 Verkeer maakt lawaai. Verkeerslawaai leidt vaak tot een onprettige leefomgeving.
linknone2013 Fabrieken gebruiken vaak gevaarlijke stoffen. Die gevaarlijke stoffen worden met vrachtwagens vervoerd. Als er een ongeluk gebeurt, dan kunnen die gevaarlijke stoffen in het milieu komen.
linknone2013 Verkeersongelukken zorgen voor veel ellende. Elk jaar kost dat ongeveer 1000 doden en 10000 gewonden.

Welk vervoermiddel is het beste voor het milieu?


linknone2013 De fiets is het beste voor het milieu. Waarom? Een fiets geeft geen uitlaatgassen. Een fiets neemt veel minder ruimte in dan een auto; voor fietsers hoeven geen grote wegen te worden aangelegd.

Welke borden hebben met het milieu te maken?


linkbullet2013 Borden die met het milieu te maken hebben: park-en-ride-parkeerplaats, carpool-parkeerplaats, route gevaarlijke stoffen, overstekend wild, file, bus/tramhalte.

Wat is openbaar vervoer?


linknone2013 Bij gewoon vervoer ben je eigenaar van het vervoermiddel. Bijvoorbeeld: je gaat op jouw fiets naar school.
linknone2013 Bij openbaar vervoer gebruik je samen met anderen een vervoermiddel dat niet van jezelf is.
linkbullet2013 Voorbeelden van openbaar vervoer zijn: trein, bus, metro, tram en taxi

Waarom is openbaar vervoer goed voor het milieu?


linknone2013 Openbaar vervoer springt zuiniger om met brandstof. Daardoor heb je minder uitlaatgassen.
linknone2013 Openbaar vervoer neemt minder ruimte in beslag. Daardoor blijft er meer ruimte over voor de natuur.
linknone2013 Als meer mensen met het openbaar vervoer gaan, dan krijg je minder files.

Welke borden hebben met het openbaar vervoer te maken?


linkbullet2013 Borden die met het openbaar vervoer te maken hebben: taxistandplaats, bushalte, overweg met enkel/dubbel spoor, overweg met bomen, overweg zonder bomen, kruisende trams.

Hoe kun je veilig met het openbaar vervoer gaan?


linkbullet2013 Als je wacht op een metro, tram of trein, dan moet je niet vlakbij de rails gaan staan.