C03u Eenrichtingsweg; je kunt fietsers en bromfietsers tegenkomenc03u

Eenrichtingsweg, niet keren of achteruit rijden. Uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers.