C01 Bestuurders mogen hier niet in (gesloten in twee richtingen)c01

Gesloten voor alle bestuurders in beide richtingen. Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Zie weggebruikers.