B7 Kruisingen zonder voorrang


Op een gewone kruising gaat rechts voor.

Zie ook het hoofdstuk

Wat is een gewone kruising?


linkbullet2013 Een kruising van gelijkwaardige wegen zonder voorrang.

Wie moet je bij een gewone kruising laten voorgaan?


linkbullet2013 Als je op de fiets bent dan laat je alle bestuurders van rechts voorgaan.
linkbullet2013 Kom jij van rechts, dan moeten bestuurders van links jou laten voorgaan.
linknone2013 Deze regel geldt niet op een voorrangskruising (zie hoofdstuk B2) en op een kruising van ongelijkwaardige wegen (zie hoofdstuk B8).