B4 Ieder heeft zijn eigen plek


Door elke weggebruiker zijn eigen plek te geven wordt het verkeer veiliger.


Op welke plek horen voetgangers?


linkbullet2013 Voetgangers horen op het voetpad ( G07) of op de stoep. Bestuurders mogen daar niet komen.
linknone2013 Is er geen voetpad, dan loop je op het fietspad.
linknone2013 Is er geen fietspad, dan ga je aan de linkerkant van de weg lopen. Let op! Binnen de bebouwde kom ( H01 , H02 ) mag je ook rechts lopen.

Op welke plek horen fietsers?


linkbullet2013 Fietsers horen op het onverplichte fietspad ( G13). Andere bestuurders mogen daar niet komen.
linkbullet2013 Fietsers horen op het verplichte fietspad ( G11). Andere bestuurders (behalve snorfietsers) mogen daar niet komen.
linkbullet2013 Fietsers horen op verplichte fiets/bromfietspad ( G12A). Daar mogen ook brom- en snorfietsers op. Andere bestuurders mogen daar niet komen.
linkbullet2013 Fietsers horen op de fietsstrook. Op een fietsstrook met doorgetrokken streep mogen geen andere bestuurders (behalve snorfietsers) komen.

Welke plekken zijn niet bestemd voor fietsers en voetgangers?


linkbord2013 Voetgangers en fietsers mogen niet op een autoweg.
linkbord2013 Voetgangers en fietsers mogen niet op een autosnelweg.
linknone2013 Voetgangers en fietsers mogen niet komen waar borden dat verbieden. Zie het hoofstuk: verkeerstaal: borden en begrippen.