B07 Stop, verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende wegb07

Je nadert een voorrangsweg of voorrangskruising. Je moet stoppen en alle kruisende bestuurders voor laten gaan.