A4 Veilig afslaan


Afslaan? Kijk om en steek je hand uit!

Hoe kun je het beste veilig afslaan?


linkbullet2013 Voordat je afslaat, moet je altijd eerst achteromkijken en je hand uitsteken.

Hoe sla je linksaf?


linkbullet2013 Achterom kijken over linker schouder.
linknone2013 Je linker hand uitsteken.
linknone2013 Ander verkeer laten voorgaan.
linkbullet2013 Bocht nemen met beide handen aan het stuur.

Hoe sla je rechtsaf?


linknone2013 Achterom kijken over rechter schouder.
linkbullet2013 Je rechter hand uitsteken.
linkbullet2013 Ander verkeer laten voorgaan.
linkbullet2013 Bocht nemen met beide handen aan het stuur.

Welk verkeer moet je bij het afslaan laten voorgaan?


linkbullet2013 Je moet alle verkeer (ook voetgangers) laten voorgaan dat rechtdoor gaat.
linkbullet2013 Als je linksaf slaat, dan moet je alle rijverkeer dat rechts afslaat laten voorgaan.

Welke ezelsbrug is er voor deze regel?


linkbullet2013 Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor.
linkbullet2013 Korte bocht gaat voor lange bocht.

In welke bijzondere gevallen geldt "rechtdoor op dezelfde weg gaat voor"?


linkbullet2013 De regel geldt ook als je een verkeersplein (rotonde) verlaat.