A2 Veilig spelen


Spelen en verkeer gaan niet samen.

Wat zijn veilige plekken om te spelen?


linkbullet2013 binnen in huis
linknone2013 in de tuin
linkbullet2013 in een park
linkbullet2013 op speelplaatsen
linkbullet2013 op woonerven waar het rustig is

Waar kun je beter niet gaan spelen?


linkbullet2013 op straat (dat is gevaarlijk)
linkbullet2013 op een winkelerf (dan hinder je anderen)