A1 Veilig lopen


Ga op een veilige plek lopen.

Wat zijn veilige plekken?

linkbullet2013 De stoep (ook wel trottoir genoemd) is veilig.
linkbullet2013 Een voetpad is veilig.

Wat doe je als er geen voetpad is?

linkbullet2013 Dan ga je op het fietspad lopen.

Wat doe je als er geen fietspad is?

linkbullet2013 Dan ga je in de berm lopen of aan de linker kant van de weg (dan kun je het tegemoetkomende verkeer zien aankomen).

Wat zijn onveilige plekken?

linknone2013 Je moet niet midden op straat gaan staan of lopen.
linkbullet2013 Je moet niet gaan lopen waar bord C16 staat. Zo'n weg is gevaarlijk voor voetgangers. Je mag daar ook niet in de berm lopen.

Hoe kun je het beste oversteken?

linkbullet2013 Als er een zebrapad is dan steek je daarop over.

Hoe steek je over op een zebrapad?

linknone2013 Kijk goed uit (links en rechts). Steek pas over als je zeker weet dat er geen verkeer is. Je mag ook gaan oversteken als je zeker weet dat naderend verkeer kan stoppen en als je zeker weet dat het ook echt gaat stoppen

Hoe steek je over zonder zebrapad?

linknone2013 Je kijkt altijd eerst goed naar links en rechts of er niets aankomt. Als er niets aankomt, dan pas steek je over.

Wanneer ben je in het verkeer een voetganger?

linkbullet2013 Je bent een voetganger als: (1) je gewoon loopt, (2) met de fiets aan de hand, (3) op een skateboard of step, (4) op rolschaatsen of skates.
linkbullet2013 Alle andere weggebruikers behalve voetgangers heten bestuurders. In deze cursus noemen we bestuurders ook wel rijverkeer.