WegDe voorzieningen voor voetgangers en bestuurders waarop zij zich kunnen voortbewegen. Tot een weg behoren dus de behalve de rijbaan ook (indien aanwezig) verplicht fietspad, onverplicht fietspad, verplicht fiets/bromfietspad, voetpad (trottoir) en ook de bermen aan weerszijde.