VerkeerslichtLichten die aangeven dat je moet stoppen, dat je mag doorrijden, of die je waarschuwen voor gevaar. Rood betekent altijd stoppen. Groen of wit betekenen: doorrijden. Geel betekent: stoppen als het nog kan. Een geel knipperlicht betekent: gevaar. Je treft verkeerslichten onder andere aan bij: kruisingen, rotondes, oversteekplaatsen en overwegen. Een verkeerslicht kan worden aangekondigd met bord J32. Behalve gewone verkeerslichten zijn er fietsverkeerslichten, voetgangersverkeerslichten, overweglichten en de knipperbol. Zie ook: rijstrooklichten. Nieuwe ontwikkeling zijn de toeritdoseerlichten op opritten van autosnelwegen.