TreinVoertuig dat over rails wordt voorbewogen. Zie ook railvoertuig, tram en weggebruikers.