Verkeerstekens op het wegdekSamenvatting


Verkeerstekens op het wegdek kunnen een gebod, verbod of een andere aanduiding inhouden.

Verkeerstekens wegdek: principes


Bij een onderbroken streep of stippellijn is de regel:

Verkeerstekens wegdek: verboden


Het is verboden om:

Verkeerstekens wegdek: verplicht


Je bent verplicht om:

Verkeerstekens wegdek: minder snelheid


Zie je volgende tekens op het wegdek, dan moet je snelheid minderen.