Plaats op de weg en voorsorterenSamenvatting

Ken je plaats


Plaats en voorsorteren: brommobiel

De brommobiel neemt een aparte plaats in:

Plaats en voorsorteren: borden

Bij dit hoofdstuk horen de volgende borden:

Plaats op de weg: verplicht

Bromfietsers en snorfietsers zijn verplicht om rechts te houden.
Uitzonderingen:

Plaats op de weg: verplicht voor bromfietsers


De bromfietser is verplicht om:

Plaats op de weg: verplicht voor snorfietsers


De snorfietser volgt in principe de plaats-op-de-weg-regels voor fietsers. Een snorfietser is verplicht om:

Plaats op de weg: verbodenVoorsorteren: verplicht


Je bent verplicht om:

Voorsorteren: verplicht voor bromfietsersVoorsorteren: verplicht voor snorfietsersVoorsorteren: verboden voor bromfietsersGedrag op rotondesBestudeer de illustraties