Voor laten gaan op kruisingenSamenvattingVoor laten gaan op rotondes


Let op! De regels in dit hoofdstuk gelden ook bij het naderen van rotondes (verkeerspleinen).
Zie illustraties:


Voorrangskruisingen: verplicht


Je bent verplicht om:
Je kent de betekenis van de voorrangsborden


Ongelijkwaardige wegen: verplicht


Je bent verplicht om:

Bestuurders van rechts: verplicht


Je bent verplicht om op kruisingen van gelijkwaardige wegen voorrang te verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen ( I27, I28 en I28a). Kijk extra uit bij een gevaarlijke kruising (zie bord: J08 ).
Let op!
Deze regel geldt niet bij ongelijkwaardige kruisingen:


Vervallen: snelverkeer gaat voor langzaam verkeer


Per 1 mei 2001 is de regel Arial-10-93.bmcsnelverkeer gaat voor langzaam verkeerArial-10-94.bmc vervallen.
Op kruisingen van gelijkwaardige wegen gaat vanaf 1 mei 2001 de bestuurder van rechts voor.

Kruisingen: bestudeer