Route en milieuSamenvattingRoute voor de brommobielKeuze route en vervoerswijze: verplichtKeuze route en vervoerswijze: verboden


Bromfietsers en snorfietsers

Milieu: verplichtMobiliteit en milieu: aanbevolen


Elke verbrandingsmotor stoot gevaarlijke stoffen uit die het milieu belasten (smog, broeikasteffect). Je kunt deze uitstoot beperken door:
ervoor te zorgen dat je bromfiets geen benzine of olie lekt;
Verder moet je
Opmerking