RijstrooklichtenRijstrooklichten hangen boven de rijstroken waarop ze betrekking hebben. Ze regelen het gebruik van en de maximumsnelheid op de rijstrook (zie R-lichten). Een rijstrooklicht kan de volgende betekenissen hebben: maximumsnelheid (getal in wit licht), einde eerdere verboden voor die rijstrook (witte nul met streep erdoor), waarschuwing dat de rijstrook verderop niet meer gebruikt mag worden (witte, schuine pijl naar links- of rechtsonder), rijstrook mag gebruikt worden (witte pijl naar beneden), rijstrook is verboden (rood kruis), rijstrook bestemd voor lijnbus (BUS). Zie ook verkeerslichten.