Onverplicht fietspadMeestal een vrijliggend pad dat aangeduid wordt met bord G13. Fietsers mogen hier rijden. Bromfietsers mogen hier geen gebruik van maken. Snorfietsers mogen alleen op het onverplichte fietspad als de motor is afgezet. Zie ook verplicht fietspad en verplicht fiets/bromfietspad.