Niet-motorvoertuigbestuurders van niet-motorvoertuigen zijn:
Let op! Bestuurders van een voorrangsvoertuig en bestuurders van een tram nemen een aparte positie in. Zie ook weggebruikers, gelijkwaardige bestuurders en ongelijkwaardige bestuurders.