K08a Wegwijzer voor fietsers (boven) en bromfietsers (beneden)Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord) met interlokale doelen.

k08a

Het bovenste bord heeft het fietssymbool en geldt dus alleen voor fietsers.
Het onderste bord heeft het bromfietssymbool en geldt dus alleen voor bromfietsers.
Heet de richting beide symbolen dan geldt het voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers.