Niet parkeren naast een onderbroken gele streepgeel_2

Bestuurders mogen hier niet parkeren.
Aan beide zijden van de weg bevindt zich een onderbroken gele streep.