Niet gaan stilstaan naast een doorgetrokken gele streepgeel_1

Bestuurders mogen hier niet gaan stilstaan.
Aan beide zijden van de weg bevindt zich een doorgetrokken gele streep.