Inhalen bij een doorgetrokken en onderbroken streepzstreep3zstreep4
Je mag hier inhalen. Aan jouw
kant van de weg is een
onderbroken streep aangebracht.
Een onderbroken streep mag je
overschrijden.
Je mag hier niet inhalen. Aan
jouw kant van de weg is een
doorgetrokken streep
aangebracht. Een doorgetrokken
streep mag je niet overschrijden.