Snelheid, reactieafstand, remafstand (remweg) en stopafstandSNELHEIDREACTIEAFSTANDREMWEGSTOPAFSTAND
36 km/h 10 mtr 7 mtr 17 mtr
54 km/h 15 mtr 14 mtr 29 mtr
72 km/h 20 mtr 25 mtr 45 mtr
90 km/h 25 mtr 39 mtr 64 mtr
108 km/h 30 mtr 56 mtr 86 mtr
126 km/h 35 mtr 77 mtr 112 mtr

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de stopafstand sterk afhankelijk van de snelheid. De reactieafstand is lineair met de snelheid. Rijd je twee keer zo snel dan is ook je reactieafstand twee keer zo lang. Anders ligt het met de remweg. Die loopt op met het kwadraat van de snelheid. Dus is je snelheid twee keer zo hoog, dan is je remweg ongeveer vier keer (2 x 2) zo groot. Voldoende afstand houden is dus van groot belang voor de veiligheid! Vandaar dat er een vuistregel bestaat voor de volgafstand die je moet aanhouden bij verschillende snelheden. Deze regel heet de twee seconden regel: I65.. Zie ook illustraties I62, I62a, I63 , I65, I66 en I67.