Spelende kinderen012f09

Verwacht het onverwachte
Zie ook:
I62 en I62a (handelingscyclus)
I59 (markeringen van langzame en lange voertuigen