G13 Onverplicht fietspadg13

Mag gebruikt worden door een fietser en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. Snorfietsers alleen met uitgeschakelde motor. Verboden voor alle andere bestuurders, dus ook voor bromfietsers en brommobielen. Zie ook G14 en het begrip onverplicht fietspad. Zie ook de borden G12, G12a, G12b en G12c.