Dertig km/uur zoneEen gebied binnen de bebouwde kom waar een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. Zo'n gebied wordt aangekondigd door bord A01 met daarop "30" en erboven het woord "zone" (zie A06). Het einde van de zone wordt aangegeven met bord A02 met daarop "30" en het woord "zone" erboven (zie A07).