D05 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegevend05


Let op! Verwar dit bord niet met C04. Je moet hier rechts afslaan. Je kunt tegenliggers verwachten. De pijl kan ook naar links wijzen (dit bord komt dus ook in spiegelbeeld voor). Onder dit bord kan een onderbord staan, bijvoorbeeld: 0101, 0102, 0103.