D04 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegevend04


Let op! Verwar dit bord niet met C03 (eenrichtingsweg).. Je mag na dit bord niet afslaan, maar je kunt wel tegenliggers verwachten. Onder dit bord kan een onderbord staan, bijvoorbeeld: 0101, 0102, 0103.