C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigenc15

Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen, fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen. Onder dit bord kan een onderbord staan, bijvoorbeeld: 0902. Dit bord geldt niet voor brommobielen.