C11 Gesloten voor motorfietsenc11

Onder dit bord kan een onderbord staan, bijvoorbeeld: 0902. Dit bord geldt ook motorfietsen met zijspan en/of aanhangwagen.