C09 Gesloten voor alle bestuurders behalve motorvoertuigen sneller dan 25 km/uurc09

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en ook voor brommobielen, fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen Onder dit bord kan een onderbord staan, bijvoorbeeld: 0902.