Bestuurders van een motorvoertuigIn een gewone situatie: iemand die een motorvoertuig bestuurt.
In een auto-rijles-situatie: de rij-instructeur.
Zie ook weggebruikers.