AutobusEen autobus is een motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen (exclusief bestuurder). De maximumsnelheid is 80 km per uur. Zie ook T-100 bus en weggebruikers.
Let op!
Er is een verschil tussen een 'gewone bus' en een lijnbus. Staat op (of boven met bijvoor R-lichten) een rijstrook 'LIJNBUS', dan mag die strook alleen gebruikt worden door lijn bussen en niet door touringcars en andere 'gewone' bussen.
Staat er 'BUS' dan mag de rijstrook door alle autobussen worden gebruikt.