0406 Aanduiding voor rijrichting (twee richtingen)Dit bord komt onder andere voor bij G11, G12a en G13 en betekent dat je tegenliggers kunt verwachten.

0406